Trwa ładowanie...
d3cg0yd
d3cg0yd
espi

MARKA - Informacje o zakończonej subskrypcji obligacji serii F. (37/2014) - EBI

MARKA - Informacje o zakończonej subskrypcji obligacji serii F. (37/2014)
Share
d3cg0yd

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 37 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje o zakończonej subskrypcji obligacji serii F. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Marka SA (dalej ?Emitent?, ?Spółka?) informuje, że Spółka przeprowadziła i zakończyła prywatną subskrypcję zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F, nie mających formy dokumentu. Cena nominalna obligacji wynosi 1.000,- zł i jest równa cenie emisyjnej. Subskrypcja obligacji serii F została rozpoczęta dnia 23 lipca 2014 r. i zakończona dnia 30 lipca 2014 r., na mocy uchwały Zarządu spółki nr 42/22/07/14. Obligacje serii F zostały przydzielone dnia 31 lipca 2014 r. roku na mocy uchwały Zarządu spółki nr 44/31/07/14. Emisja obligacji serii F obejmowała maksymalnie 2.000 obligacji serii F. W trakcie przeprowadzonej subskrypcji został złożony zapis przez 1 inwestora. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych i objętych 500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł. Podczas subskrypcji nie wystąpiła redukcja zapisów. Cena nabycia obligacji serii F wynosiła 1.000,- zł za każdą obligację. Termin wykupu obligacji serii F przypada na 28 lipca 2017 r. Spółka nie
zawarła umów o subemisję. Łączne koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii F wyniosły 1.430,00 zł, na które składały się koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty ? 1.430,00 zł b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, - 0,00 zł c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? 0,00 zł d) promocji oferty ? 0,00 zł Koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii F zostaną zaliczone do kosztów finansowych i rozliczone poprzez rozliczenia międzyokresowe czynne. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jarosław Konopka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3cg0yd

Podziel się opinią

Share
d3cg0yd
d3cg0yd