Trwa ładowanie...
d4h29mq

MARKA - Raport roczny za 2014 rok. (21/2015) - EBI

MARKA - Raport roczny za 2014 rok. (21/2015)

Share
d4h29mq
NEW CONNECT
Raport EBI nr 21 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-13
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Raport roczny za 2014 rok.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Marka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego rocznego za 2014 rok. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
Raportroczny2014MarkaSAcz1-0.pdf
Raportroczny2014RaportiOpiniaBieglegoRewidentacz_4-3.pdf
Raportroczny2014SprawozdanieFinansowecz2-1.pdf
Raportroczny2014SprawozdanieZarzaduzdzialalnosciSpolkioswiadczenie_Zarz-2.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jarosław Konopka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4h29mq

Podziel się opinią

Share
d4h29mq
d4h29mq