Trwa ładowanie...
dxviypg
dxviypg
espi

MARKA S.A. - Naruszenie wskaźnika finansowego obligacji serii A. (2/2013)

MARKA S.A. - Naruszenie wskaźnika finansowego obligacji serii A. (2/2013)
Share
dxviypg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MARKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Naruszenie wskaźnika finansowego obligacji serii A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Marka S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż z opublikowanego w dniu dzisiejszym rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 wynika, że nastąpiło naruszenie wskaźnika finansowego (dług netto/kapitał własny) określonego w Warunkach Emisji obligacji Marka S.A. serii A. Zgodnie z zapisami Warunków Emisji obligacji serii A: a) niedotrzymanie ustalonego poziomu wskaźnika finansowego stanowi przypadek naruszenia uprawniający Obligatariuszy do wystąpienia z żądaniem wcześniejszego wykupu obligacji przez Emitenta, poprzez dostarczenie Emitentowi Zawiadomienia o Wymagalności w terminie do 5 dni roboczych od dnia udostępnienia przez Emitenta informacji dotyczących wskaźnika finansowego, tj. do dnia 19 czerwca 2013 r., b) Marka S.A. jest zobowiązana do dokonania przedterminowego wykupu obligacji w terminie nie wcześniejszym niż 45 dni roboczych od dnia doręczenia Emitentowi Zawiadomienia o Wymagalności, c) dni robocze są rozumiane jako każdy dzień inny
niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z zapisami Warunków emisji obligacji serii A, adresem do doręczeń żądania przedterminowego wykupu obligacji jest adres Emitenta: Marka S.A. Ul. Św. Rocha 5 lok 109 15-879 Białystok Wszelkich informacji związanych z procesem wcześniejszego wykupu obligacji serii A udziela Emitent. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MARKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARKA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-879 Białystok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętego Rocha 5 lok. 109
(ulica) (numer)
085 742 02 34
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
542-297-18-17
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 Jarosław Konopka Prezes Zarządu Jarosław Konopka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxviypg

Podziel się opinią

Share
dxviypg
dxviypg