Trwa ładowanie...
d3qjasp
espi

MARKA - Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii H1. (7/2015) - EBI

MARKA - Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii H1. (7/2015)

Share
d3qjasp

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 7 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii H1. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Marka SA (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, że w związku z uchwałą nr 01/14/01/15 w sprawie ustanowienia I Programu Emisji Obligacji (RB 6/2015), podjął w dniu 14 stycznia 2015 roku uchwałę nr 02/14/01/15 w sprawie emisji obligacji serii H1 oraz uchwałę 03/14/01/15 w sprawie przyjęcia Warunków emisji obligacji serii H1. Spółka w ramach I Programu Emisji Obligacji Spółka wyemituje od 1.000 do 2.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej do 2.000.000,00 złotych (?Obligacje serii H1?). Oprocentowanie Obligacji serii H1 będzie stałe i będzie wynosiło 9,5% w skali roku i wypłacane będzie w okresach co 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii H1 w terminie 2 lat od dnia ich przydziału. Obligacje serii H1 zostaną zabezpieczone, a przedmiotem zabezpieczenia będzie zastaw rejestrowy na zmiennym zbiorze wierzytelności. Emitent będzie oferował Obligacje serii H1 w ramach oferty publicznej, na zasadach opisanych w
Memorandum Informacyjnym I Programu Emisji Obligacji, Memorandum Informacyjnym Obligacji serii H1, aneksach do Memorandum i ewentualnych komunikatach aktualizujących, opublikowanych na stronie internetowej Emitenta. Obligacje serii H1 będą zdematerializowane. Zarząd Spółki zawrze umowę o rejestrację Obligacji serii H1 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. celem ich dematerializacji. Obligacje serii H1 będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym celu Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii H1 do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz § 3 ust. 2 pkt. 16) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym
Systemie Obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qjasp

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jarosław Konopka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qjasp

Podziel się opinią

Share
d3qjasp
d3qjasp