Trwa ładowanie...
d1ltpb7

MARKA - Zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. (13/2015) - EBI

MARKA - Zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. (13/2015)

Share
d1ltpb7
NEW CONNECT
Raport EBI nr 13 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-06
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Marka S.A. (dalej ?Spółka?, ?Emitent?), informuje, iż w dniu 06 luty 2015 r. został podpisany aneks do Umowy o świadczenie usług w zakresie doradztwa gospodarczego zawartej ze spółką DSBJ Grupa Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (?Aneks?) na czynności doradcze w zakresie pełnienia przez spółkę DSBJ Grupa Doradcza Sp. z o.o. czynności Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) ?NewConnect? prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Warszawie. Autoryzowany Doradca na mocy wyżej wymienionej Umowy będzie współdziałać ze Spółką w wypełnianiu obowiązków informacyjnych. Aneks zmienia termin zawarcia przedmiotowej Umowy na czas nieokreślony i wchodzi w życie od momentu podpisania. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ltpb7

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jarosław Konopka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ltpb7

Podziel się opinią

Share
d1ltpb7
d1ltpb7