Trwa ładowanie...
d2q71rr
espi

MARKA - Zmiana prognozy wyników finansowych na rok 2014. (49/2014) - EBI

MARKA - Zmiana prognozy wyników finansowych na rok 2014. (49/2014)
Share
d2q71rr

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 49 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana prognozy wyników finansowych na rok 2014. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Marka SA (?Emitent?, ?Spółka?), informuje, że dokonuje zmiany prognozy wyników finansowych w na rok 2014 na następujący: Prognoza na rok 2014 zakłada osiągnięcie: 1. Przychodów z prowadzonej działalności na poziomie 19.000 tys. zł; 2. Zysku netto na poziomie 2.496 tys. zł. Dotychczasowa prognoza wyników finansowych Emitenta zakładała następujące dane: Prognoza na rok 2014 zakładała osiągnięcie: 1. Przychodów z prowadzonej działalności na poziomie 31.401 tys. zł; 2. Zysku netto na poziomie 5.047 tys. zł. Powyższa prognoza oparta jest na osiągniętych już przychodach i wyniku netto oraz prowadzonych procesach sprzedażowych zarówno przez sieć własnych Przedstawicieli Handlowych, jak i przy współpracy z Pośrednikami Finansowymi. Na zmianę prognozy finansowej mają wpływ bieżące działania Spółki, które realizowane są w ramach prowadzonej restrukturyzacji, jak również odbiegająca od założeń efektywność współpracy z pośrednikami kredytowymi. Ostrożna polityka sprzedażowa w 2014 r. przełożyła się na
niezadawalającą realizację w III kwartale 2014 r. planów sprzedażowych, ale przyczyniła się do znaczącej poprawy jakości portfela udzielonych pożyczek. W prognozie wyników finansowych założono również, iż do końca okresu objętego prognozą, tj. do końca roku 2014, nie wystąpią istotne zmiany mające negatywny wpływ na rynek, na którym Spółka prowadzi działalność. Efekty restrukturyzacji prowadzonej od początku 2013 r. są już widoczne w bieżących wynikach finansowych. Przez ponad 1,5 roku działań Spółka nie tylko powróciła do rentowności, ale również nastąpiła poprawa jakości portfela pożyczek. Dzięki zmianie oferty produktowej, podniesieniu progu dochodów dla potencjalnych pożyczkobiorców, usprawnieniu systemu scoringowego klientów i optymalnym wymaganiom wobec pośredników finansowych, Spółka stworzyła bezpieczne fundamenty dla dalszego, zrównoważonego rozwoju firmy. Spółka pracuje też nad rozwojem produktów i nowymi obszarami, w których będzie mogła wypracowywać dodatkowe zyski. Podstawa prawna: § 3 ust. 2
pkt. 15) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jarosław Konopka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2q71rr

Podziel się opinią

Share
d2q71rr
d2q71rr