Trwa ładowanie...
d2jubch

MARSOFT S.A. - Zbycie akcji prze osobę mającą dostęp do informacji poufnych. (2/2011)

MARSOFT S.A. - Zbycie akcji prze osobę mającą dostęp do informacji poufnych. (2/2011)

Share
d2jubch

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MARSOFT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie akcji prze osobę mającą dostęp do informacji poufnych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MARSOFT S.A. informuje, iż w dniu 19 stycznia 2011 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Marka Pawluczuk, Prezesa Zarządu, informujące o zbyciu w dniu 18 stycznia 2011 roku na sesji zwykłej na rynku NewConnect łącznie 37 755 szt. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji serii A2, spółki MARSOFT S.A. (po średniej cenie: 0,63 zł za 1 szt.) udział ogólnej liczby głosów zmniejszył się 0,45%. Przed wyżej wymienioną transakcją Pan Marek Pawluczuk Posiadał 2 286 384 (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery sztuk akcji) stanowiących 42,25% kapitału zakładowego Spółki, co stanowiło 44,61% ogólnej liczby głosów. W wyniku zawarcia transakcji sprzedaży w dniu 18 stycznia 2011 roku Pan Marek Pawluczuk posiada 2 250 629 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć sztuk akcji) MARSOFT S.A. stanowiących
41,87% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 3 500 629 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 44,16% ogólnej liczby głosów.Podstawa prawna Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29.07.2005r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jubch

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jubch

Podziel się opinią

Share
d2jubch
d2jubch