Trwa ładowanie...
d28ouvv
d28ouvv
espi

MARSOFT S.A. - Zbycie znacznego pakietu akcji spółki MARSOFT S.A. (MAR) (2/2013)

MARSOFT S.A. - Zbycie znacznego pakietu akcji spółki MARSOFT S.A. (MAR) (2/2013)
Share
d28ouvv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | ES | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MARSOFT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie znacznego pakietu akcji spółki MARSOFT S.A. (MAR) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MARSOFT S.A. informuje, iż w dniu 25 lipca 2013 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami) od Pana Roberta Obary, iż w dniu 23 lipca 2013 roku dokonał sprzedaży pakietu akcji w transakcji poza giełdowej na podstawie umowy kupna/sprzedaży 1 742 698 sztuk akcji Serii A2 (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem sztuk akcji) MARSOFT S.A. (MAR), oraz 2 500 000 szt. akcji Serii A1 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) jego udział w ogólnej liczby głosów zmniejszył się do 0 %. Przed wyżej wymienioną transakcją Pan Robert Obara posiadał 4 242 698 (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem sztuk akcji) stanowiących 78,16 % kapitału zakładowego Spółki, co
stanowiło 85,04 % ogólnej liczby głosów. W wyniku zawarcia transakcji sprzedaży w dniach 23 lipca 2013 roku Pan Robert Obara posiada 0 sztuk akcji (MAR) (słownie: zero sztuk akcji) MARSOFT S.A. stanowiących 0 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0 % ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28ouvv

Podziel się opinią

Share
d28ouvv
d28ouvv