Trwa ładowanie...
d1ywvlc

MARVIPOL S.A. - Odstąpienie od oferty. (157/2012)

MARVIPOL S.A. - Odstąpienie od oferty. (157/2012)

Share
d1ywvlc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 157 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MARVIPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odstąpienie od oferty. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Marvipol S.A. [Emitent] informuje o podjęciu przez Zarząd w dniu 7 grudnia 2012 r. uchwały o odstąpieniu od oferty publicznej 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji niemych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1.480.000 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 października 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Marvipol S.A. w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany statutu Marvipol S.A. Powodem odstąpienia od oferty publicznej jest niesatysfakcjonujący poziom zapisów na akcje nieme na okaziciela serii I Marvipol S.A., nie zapewniający objęcia wszystkich Akcji Oferowanych i w konsekwencji nie zapewniający osiągnięcia celów emisji. Emitent złożył w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie aneksu nr 2 do Prospektu
Emisyjnego, zawierającego informację o odstąpieniu od oferty publicznej. Aneks zostanie opublikowany niezwłocznie po otrzymaniu przez Emitenta decyzji o jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ywvlc

| | | MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MARVIPOL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-838 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Prosta | | 32 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 536 50 00 | | +48 22 536 50 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gpw@marvipol.pl | | www.marvipol.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-12-11-046 | | 011927062 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Sławomir Horbaczewski Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ywvlc

Podziel się opinią

Share
d1ywvlc
d1ywvlc