Trwa ładowanie...
di5ncvr
di5ncvr
espi

MARVIPOL S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A.w dniu 4 stycz...

MARVIPOL S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A.w dniu 4 stycznia 2013 r. (5/2013)
Share
di5ncvr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-04
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 4 stycznia 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Marvipol S.A. [Emitent] przekazuje w załączeniu do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 4 stycznia 2013 roku [NWZ] oraz informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono.
Załączniki
Plik Opis
2013.01.04-RB005.2013-_zalacznik.pdf Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 4 stycznia 2013 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARVIPOL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 32
(ulica) (numer)
+48 22 536 50 00 +48 22 536 50 01
(telefon) (fax)
gpw@marvipol.pl www.marvipol.pl
(e-mail) (www)
526-12-11-046 011927062
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Sławomir Horbaczewski Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

di5ncvr

Podziel się opinią

Share
di5ncvr
di5ncvr