Trwa ładowanie...
d2cuulp

mBank - Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu ...

mBank - Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia akcji BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. przez Avanssur société anonyme (14/2015)

Share
d2cuulp
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-24
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia akcji BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. przez Avanssur société anonyme
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 84/2014 z 12 września 2014 r. dotyczącego umowy sprzedaży akcji spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (?BRE TUiR?) z siedzibą w Warszawie na rzecz Avanssur société anonyme z siedzibą Suresnes, Francja (?Avanssur?) (podmiot z Grupy AXA), Zarząd mBanku S.A. (?Bank?) informuje o podjęciu w dniu 24 marca 2015 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego (?KNF?) decyzji o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez Avanssur akcji BRE TUiR w liczbie powodującej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Subject: Decision of the Polish Financial Supervision Authority stating that there were no grounds for objections against the acquisition of shares of BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. by Avanssur société anonyme With reference to the current report No. 84/2014 of 12 September 2014, concerning the Agreement on the sale of shares of BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. registered in Warsaw (“BRE TUiR”) to Avanssur société anonyme registered in Suresnes, France (“Avanssur”) (entity of AXA Group), the Management Board of mBank S.A. (“Bank”) hereby announces that on 24 March 2015 the Polish Financial Supervision Authority (“PFSA”) issued a decision stating that there were no grounds for objections against the acquisition by Avanssur of shares of BRE TUiR in a number resulting in exceeding a 50% stake in the share capital and the total number of votes at the general meeting of BRE TUiR.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cuulp

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | mBank SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | mBank | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | SENATORSKA | | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 829-00-00 | | 829-00-33 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.mbank.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-021-50-88 | | 001254524 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Cezary Stypułkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cuulp

Podziel się opinią

Share
d2cuulp
d2cuulp