Trwa ładowanie...
d2d16z4
d2d16z4
espi

mBank - Umowa kaucji pomiędzy mFinance France S.A. a mBankiem S.A. (107/2014)

mBank - Umowa kaucji pomiędzy mFinance France S.A. a mBankiem S.A. (107/2014)
Share
d2d16z4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 107 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-21 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | mBank | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Umowa kaucji pomiędzy mFinance France S.A. a mBankiem S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 14 marca 2014 r., dotyczącego zaktualizowanej Umowy Programu Emisji Euroobligacji, Zarząd mBank S.A. (?Bank?) informuje, iż pomiędzy Bankiem a spółką mFinance France S.A., (dawniej BRE Finance France S.A.; podmiot zależny od Banku, Bank posiada 99,97% udziałów w kapitale zakładowym mFinance France S.A.), w dniu 20 listopada 2014 r. zawarta została umowa kaucji na kwotę 495.615.000,00 EUR (czyli 2.089.265.032,50 zł według średniego kursu NBP z dnia 20 listopada 2014r.). Środki stanowiące kaucję pochodzą z dokonanej przez mFinance France S.A. w dniu 20 listopada 2014 r. emisji euroobligacji o wartości nominalnej 500.000.000,00 EUR (czyli 2.107.750.000,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 20 listopada 2014 r.) o terminie wykupu w 2021 r. i zostaną złożone tytułem zabezpieczenia gwarancji spełnienia świadczeń pieniężnych wynikających z euroobligacji, wystawionej przez Bank. Oprocentowanie euroobligacji wynosi 2,00% p.a. Euroobligacje będą notowane na
giełdzie w Luksemburgu. Kwota wynikająca z umowy kaucji pozostanie własnością Banku do dnia spłaty euroobligacji w 2021 r. Składająca kaucję spółka mFinance France S.A. otrzymywać będzie od Banku w okresach rocznych odsetki oparte na stałej stopie procentowej oraz dodatkową premię wykupową równą 4.385.000,00 EUR (czyli 18.484.967,50 zł według średniego kursu NBP z dnia 20 listopada 2014 r). Umowa kaucji nie zawiera żadnych warunków zawieszających i rozwiązujących. Umowa ta nie przewiduje również kar umownych. Środki pochodzące z kaucji będą wykorzystywane do finansowania ogólnej działalności bankowej prowadzonej przez Bank. Wartość ww. umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych mBanku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

mBank SA
(pełna nazwa emitenta)
mBank Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
SENATORSKA 18
(ulica) (numer)
829-00-00 829-00-33
(telefon) (fax)
www.mbank.pl
(e-mail) (www)
526-021-50-88 001254524
(NIP) (REGON)
d2d16z4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Maciej Mołdawa Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance Maciej Mołdawa

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d16z4

Podziel się opinią

Share
d2d16z4
d2d16z4