Trwa ładowanie...
d433ivp
d433ivp
espi

MBF Group - Korekta RB EBI nr 78/2014 - Podpisanie listu intencyjnego z Giełdą Papierów Wartościo ... - EBI

MBF Group - Korekta RB EBI nr 78/2014 - Podpisanie listu intencyjnego z Giełdą Papierów Wartościowych w Bukareszcie (79/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d433ivp

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 79 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta RB EBI nr 78/2014 - Podpisanie listu intencyjnego z Giełdą Papierów Wartościowych w Bukareszcie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje korektę do raportu bieżącego EBI nr 78/2014 dotyczącego podpisania listu intencyjnego z Giełdą Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Przekazana korekta wynika z podania w raporcie błędnej daty otrzymania listu intencyjnego (było: 31 października 2014 roku, powinno być: 7 listopada 2014 roku). Treść raportu po korekcie: Zarząd MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 7 listopada 2014 roku otrzymał podpisany zwrotnie list intencyjny zawarty z Giełdą Papierów Wartościowych w Bukareszcie S.A. (Bursa De Valori Bucaresti S.A.) (dalej: "BVB"). List intencyjny zostanie automatycznie zastąpiony Umową o współpracy po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w Bukareszcie (Autoritatea de Supraveghere Financiară) regulaminu alternatywnego systemu obrotu akcjami (dalej: "AeRo"), którego organizatorem zostanie BVB. Przedmiotem Umowy o współpracę będzie kooperacja i wzajemne wsparcie w zakresie pomocy
udzielanej małym i średnim przedsiębiorstwom w dostępie do finansowania na rynku kapitałowym oraz rozwój alternatywnego systemu obrotu akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bukareszcie. W szczególności zaś Spółka podejmie działania w kierunku: a) uzyskania statusu Autoryzowanego Doradcy rynku AeRo, tj. podmiotu upoważnionego przez BVB do pomocy spółkom wprowadzanym i notowanym na rynku AeRo w zakresie poprawnego raportowania, przygotowywania dokumentu informacyjnego, komunikacji z rynkiem itd., b) upublicznienia i wprowadzenia do obrotu na rynku AeRo spółek portfelowych Emitenta, c) upublicznienia i wprowadzenia do obrotu na rynku AeRo podmiotów z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, z którymi Emitent współpracuje lub współpracę taką nawiąże. O zastąpieniu Listu intencyjnego ? Umową o współpracę, Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie giełdowym. Ponadto Zarząd Emitenta nie wyklucza powołania spółki celowej, tj. spółki kapitałowej z siedzibą w Bukareszcie w celu sprawniejszej działalności
operacyjnej w zakresie wymienionym w pkt. a-c powyżej. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu Umowy z uwagi na spodziewany pozytywny wpływ sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt a) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Krassowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d433ivp

Podziel się opinią

Share
d433ivp
d433ivp