Trwa ładowanie...
da6tsm2

MCI - Temat: zapłacenie przez głównego akcjonariusza MCI Management S.A. ("Spółka"), - "Alternati...

MCI - Temat: zapłacenie przez głównego akcjonariusza MCI Management S.A. ("Spółka"), - "Alternative Investment Partners" Sp. z o.o. ("AIP") na rzecz MCI.CreditVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w którym 100 % certyfikatów inwestycyjnych posiada MCI Management S.A., kwoty 5.345.327,57 złotych (82/2012)

Share
da6tsm2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 82 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MCI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Temat: zapłacenie przez głównego akcjonariusza MCI Management S.A. ("Spółka"), - "Alternative Investment Partners" Sp. z o.o. ("AIP") na rzecz MCI.CreditVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w którym 100 % certyfikatów inwestycyjnych posiada MCI Management S.A., kwoty 5.345.327,57 złotych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MCI Management S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 7 grudnia 2012 roku, spółka "Alternative Investment Partners" Sp. z o. o. ("AIP") z siedzibą w Warszawie, dokonała zapłaty na rzecz funduszu CreditVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, kwoty 5.345.327,57 złotych. Zapłata przez "AIP" wskazanej wyżej kwoty wynika z postanowień "Umowy Zobowiązującej Do Sprzedaży", zawartej dnia 31 października 2010 roku we Wrocławiu, pomiędzy Spółką, a "AIP" (wtedy ImmoVentures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), zgodnie z którą, Spółka otrzymała gwarancję dotyczącą wartości nieruchomości, wniesionych przez "AIP" docelowo do nowoutworzonego MCI.CreditVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego 100% certyfikatów inwestycyjnych posiada Spółka. Zgodnie z umową dotyczącą gwarancji "AIP" zobowiązana jest do pokrycia wszelkich strat poniesionych przez MCI. CreditVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, jakie fundusz lub jakikolwiek podmiot od niego zależny posiadający wniesione
nieruchomości poniósł lub w efekcie spadku wyceny wartości nieruchomości, będzie narażony na poniesienie na sprzedaży nieruchomości w ciągu 24 miesięcy od ich wniesienia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

da6tsm2

| | | MCI MANAGEMENT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MCI | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater | | 53 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 540 73 80 | | 22 540 73 81 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mci.com.pl | | www.mci.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 899-22-96-521 | | 932038308 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2012-12-07 Magdalena Pasecka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

da6tsm2

Podziel się opinią

Share
da6tsm2
da6tsm2