Trwa ładowanie...
d2s5mbv
d2s5mbv
espi

MEDIACAP - Raport miesięczny za listopad 2014 (42/2014) - EBI

MEDIACAP - Raport miesięczny za listopad 2014 (42/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2s5mbv

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 42 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny za listopad 2014 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2014. I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta. W I półroczu 2014, według raportu domu mediowego Starlink, na rynku reklamy dało się zaobserwować ożywienie: rynek wzrósł o 1,9%, to jest o 66,6 mln złotych, a jego wartość netto szacowana jest na niemal 3 mld 616 mln zł. Czynnikiem, który miał największy pozytywny wpływ na kondycję rynku reklamy był wzrost wydatków na reklamę sektora produkty farmaceutyczne, leki, a także poprawa dynamiki sektora FMCG. W okresie od stycznia do czerwca 2014 mediami, które charakteryzowała wzrostowa dynamika przychodów były: telewizja (więcej o 5,0%, wliczając w to przychody z lokowania produktu), Internet (wzrost o 6,4%), radio (wzrost o 7,2%). W przypadku reklamy online najbardziej dynamicznie rosła reklama wideo emitowana
in-stream (więcej o +29,0%). Poprawiły się wydatki na reklamę graficzną - duża w tym zasługa rozwoju reklamy mobile display. Spadały natomiast przychody reklamowe prasy (-20,6%), kina (-9,6%) oraz - w niewielkim stopniu - reklamy zewnętrznej (-1,8%). Według ZenithOptimedia Group wartość netto polskiego rynku reklamowego wyniesie w br. 6,51 mld zł, o 1,8 proc. więcej niż w ub.r. Według ZOG wydatki na reklamę w internecie wzrosną w br. o 12,2 proc. Najszybciej zyskującą częścią tego segmentu będzie reklama wideo, a mocno urosną też reklama mobilna i targetowana/retargetowana. W telewizji budżety reklamowe zwiększą się o 2,1 proc., w kinach - o 1,8 proc., a w radiu - o 1,3 proc. Nieznaczny spadek (0,9 proc.) zanotuje reklama outdoorowa, a dużo straci reklama prasowa: spadek wydatków reklamowych w magazynach wyniesie 14,9 proc., a w dziennikach - 16,1 proc. Ogółem globalne wydatki reklamowe wyniosą w br. 524 miliardy dolarów, o 5,4 proc. więcej niż przed rokiem. W kolejnych latach ta wzrostowa tendencja ma się
umacniać dzięki dalszej poprawie sytuacji gospodarczej, także w strefie euro. II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. Spółka dokonała następujące publikacje w systemie EBI w listopadzie 2014: 10.11.2014 ? RB 39/2014 - Raport miesięczny za październik 2014 Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2014. 14.11.2014 ? RQ 40/2014 ? Raport kwartalny za trzeci kwartał 2014 Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za trzeci kwartał 2014. Spółka nie dokonała publikacji w systemie ESPI w listopadzie 2014. III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem. Głównymi celami MEDIACAP SA są: 1. Zwiększanie udziału rynkowego w trzech segmentach (a) Reklama, (b) Data oraz (c) Digital. Cel ten wynika z korzyści skali jaki występują w każdym z tych segmentów. Jest realizowany przez spółkę w formie
wzrostu organicznego oraz poprzez strategię przejęć. W okresie objętym raportem warto zwrócić uwagę na transakcję przejęcia 100% udziałów w spółce Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Sp. z o.o. (dalej ?IIBR?) poprzez spółkę zależną Grupa IQS Sp. z o.o. (dalej ?IQS?), która według naszych szacunków zwiększy nasze przychody w segmencie Data o co najmniej 20% w latach 2014-2015 wobec pierwotnych planów i zapewniła MEDIACAP SA pierwszą pozycję pośród polskich podmiotów działających na rynku badań, pod kątem liczby przebadanych respondentów. 2. Zwiększanie rentowności spółek działających w ramach MEDIACAP SA dzięki synergiom (kosztowym i przychodowym), poszerzaniu portfela usług i innowacji w zakresie oferowanych usług. Dzięki przejęciu IIBR portfel usług IQS został poszerzony o nowe technologie online, które powinny przyczynić się do zwiększenia przychodów i rentowności z obecnej bazy klientów w segmencie Data. Integracja IIBR ze strukturami IQS pozwoli też na optymalizacje kosztów back-office. IV. Kalendarz
inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 12.01.2015 - Publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2014 Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jacek Olechowski Prezes Zarządu
Edyta Gurazdowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s5mbv

Podziel się opinią

Share
d2s5mbv
d2s5mbv