Trwa ładowanie...
d2esuvy

MEDIATEL - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 kwietnia ...

MEDIATEL - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 kwietnia 2015 r. (RB-20/2015) (20/2015)

Share
d2esuvy
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-15
Skrócona nazwa emitenta
MEDIATEL
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 kwietnia 2015 r. (RB-20/2015)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MEDIATEL S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ?Spółka?), w załączniku do niniejszego raportu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie które odbyło się w dniu 15 kwietnia 2015 r. Pełnomocnik akcjonariusza Piotra Kubaszewskiego złożył sprzeciw od uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie skreślenia sprawy z porządku obrad Zgromadzenia. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe w zw. z § 38 ust. 1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, Nr 133).
Załączniki
Plik Opis
MTL RB 20_2015 załącznik nr 1.pdf Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 15.04.2015 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2esuvy

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | MEDIATEL SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | MEDIATEL | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-613 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Tytusa Chałubińskiego | | 8 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 22 377 40 00 | | 22 377 45 00 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | investor@mediatel.pl | | www.mediatel.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 526-03-02-640 | | 012512021 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu
2015-04-15 Paweł Sobków Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2esuvy

Podziel się opinią

Share
d2esuvy
d2esuvy