Trwa ładowanie...
d1a7elz
espi

MEDIATEL - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (4/2013)

MEDIATEL - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (4/2013)
Share
d1a7elz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-14
Skrócona nazwa emitenta
MEDIATEL
Temat
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Zarząd Mediatel SA ("Spółka", "Mediatel?) przekazuje wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. Wykaz informacji stanowi załącznik do niniejszego raportu. Pełna treść raportów przekazanych do publicznej wiadomości dostępna jest na stronie internetowej Spółki: www.mediatel.pl, jak również w siedzibie Mediatel w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 65/79. Zarząd Mediatel oświadcza, że niektóre informacje zawarte w raportach bieżących i okresowych opublikowanych przez Spółkę w roku 2012 mogą być nieaktualne. Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Załączniki
Plik Opis
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.pdf Wykaz informacji przekazanych przez Mediatel SA w 2012 r

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEDIATEL SA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIATEL Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-697 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 65/79
(ulica) (numer)
22 377 40 00 22 377 45 00
(telefon) (fax)
investor@mediatel.pl www.mediatel.pl
(e-mail) (www)
526-03-02-640 012512021
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Mirosław Janisiewicz Marek Nowakowski Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1a7elz

Podziel się opinią

Share
d1a7elz
d1a7elz