Trwa ładowanie...
d3bj90y
d3bj90y
espi

MEDIATEL - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok ...

MEDIATEL - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014 (RB-14/2015) (14/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bj90y
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-13
Skrócona nazwa emitenta
MEDIATEL
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014 (RB-14/2015)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki MEDIATEL S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. informuje, iż zmianie uległ termin publikacji jednostkowego raportu rocznego (R_2014) oraz skonsolidowanego raportu rocznego (RS_2014) za 2014 rok. Termin publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014, podany raportem bieżącym nr 6/2015 został określony na 20 marca 2015 r. Nowy termin publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014 został określony na 16 marca 2015 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie; § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEDIATEL SA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIATEL Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-613 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tytusa Chałubińskiego 8
(ulica) (numer)
22 377 40 00 22 377 45 00
(telefon) (fax)
investor@mediatel.pl www.mediatel.pl
(e-mail) (www)
526-03-02-640 012512021
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu
2015-03-13 Paweł Sobków Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bj90y

Podziel się opinią

Share
d3bj90y
d3bj90y