Trwa ładowanie...
d10jnwi
espi

MEGARON S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (3/2013)

MEGARON S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (3/2013)

Share
d10jnwi
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-15
Skrócona nazwa emitenta
MEGARON S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Megaron S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku: 1. Raporty kwartalne (Q): za IV kwartał 2012 roku ? 01 marca 2013 roku za I kwartał 2013 roku ? 15 maja 2013 roku za III kwartał 2013 roku ? 14 listopada 2013 roku Stosownie do § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych, jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2013 roku nie zostanie opublikowany. 2. Jednostkowy raport roczny za 2012 rok (R) ? 30 kwietnia 2013 roku 3. Raport półroczny za I półrocze 2013 roku (P) ? 31 sierpnia 2012 roku Podstawa prawna: §103 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. 2009 nr 33 poz. 259) z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEGARON S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
70-892 Szczecin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pyrzycka 3 e, f
(ulica) (numer)
91 46 64 562 91 46 64 541
(telefon) (fax)
kontakt@megaron.com.pl www.megaron.com.pl
(e-mail) (www)
852-05-08-938 810403202
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Piotr Sikora Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10jnwi

Podziel się opinią

Share
d10jnwi
d10jnwi