Trwa ładowanie...
d20og8z
espi

MEGARON S.A. - Wniosek Zarządu Megaron S.A. o wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy ...

MEGARON S.A. - Wniosek Zarządu Megaron S.A. o wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy (28/2014)

Share
d20og8z

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MEGARON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wniosek Zarządu Megaron S.A. o wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Megaron S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2014r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Megaron S.A. będzie wnioskował o wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014 według następujących zasad: a) łączna wysokość wypłaconej zaliczki wynosić będzie 1.242.000,00 zł, co daje 0,46 zł brutto na jedną akcję; b) do wypłaty zaliczki uprawnionych będzie łącznie 2.700.000 akcji, w tym imiennych serii A i akcji na okaziciela serii B i C; c) prawo do wypłaty zaliczki uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Megaron S.A. w dniu 12 stycznia 2015 roku, natomiast jej wypłata nastąpi w dniu 19 stycznia 2015 roku. Jednocześnie Zarząd Megaron S.A. informuje, że Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014, a wypłata zaliczki jest zgodna z art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 9 Statutu Spółki Megaron S.A., tj: a) roczne sprawozdanie finansowe Spółki Megaron S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2013
roku wykazało zysk netto za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 1.503.070,94 zł, b) półroczne sprawozdanie finansowe Spółki Megaron S.A. sporządzone na dzień 30 czerwca 2014 roku, wykazało zysk netto za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku w kwocie 2.518.294,30 zł. Sprawozdanie to zostało zbadane przez biegłego rewidenta ? firmę HLB M2 Audyt Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3697. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20og8z

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MEGARON S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 70-892 | | Szczecin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Pyrzycka | | 3 e, f | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 91 46 64 562 | | 91 46 64 541 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | kontakt@megaron.com.pl | | www.megaron.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 852-05-08-938 | | 810403202 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Piotr Sikora Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20og8z

Podziel się opinią

Share
d20og8z
d20og8z