Trwa ładowanie...
d239y4r
espi

MEGARON S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu za IV kwartał 2013 r. (7/2014)

MEGARON S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu za IV kwartał 2013 r. (7/2014)
Share
d239y4r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-21
Skrócona nazwa emitenta
MEGARON S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu za IV kwartał 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Megaron S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu za IV kwartał 2013 roku tj. z dnia 28 lutego 2014 roku na dzień 26 lutego 2014 roku. Podstawa prawna: § 103 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEGARON S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
70-892 Szczecin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pyrzycka 3 e, f
(ulica) (numer)
91 46 64 62 91 46 64 541
(telefon) (fax)
kontakt@megaron.com.pl www.megaron.com.pl
(e-mail) (www)
852-05-08-938 810403202
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Piotr Sikora Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d239y4r

Podziel się opinią

Share
d239y4r
d239y4r