Trwa ładowanie...
d337kxz
d337kxz
espi

MENNICA - Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 36/2013 (37/2013)

MENNICA - Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 36/2013 (37/2013)
Share
d337kxz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-24
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA
Temat
Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 36/2013
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. ("Emitent") w uzupełnieniu treści raportu bieżącego numer 36/2013 z dnia 24 października 2013 roku informuje, że w wyniku dokonanego przydziału akcji PKP Cargo S.A. inwestorom instytucjonalnym przez Akcjonariusza Sprzedającego, Emitentowi nie zostały przydzielone żadne akcje PKP Cargo S.A. W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego nr 36/2013 nie ulega zmianie.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MENNICA POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
MENNICA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-851 Warszawa,
(kod pocztowy) (miejscowość)
Waliców 11
(ulica) (numer)
022 656 40 00 022 620 52 22
(telefon) (fax)
mennica@mennica.com.pl www.mennica.com.pl
(e-mail) (www)
527-00-23-255 010635937
(NIP) (REGON)
d337kxz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
2013-10-24 Małgorzata Lis-Wąsowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d337kxz

Podziel się opinią

Share
d337kxz
d337kxz