Trwa ładowanie...
dj02p55

MENNICA - Zamówienie znacznej wartości (1/2012)

MENNICA - Zamówienie znacznej wartości (1/2012)

Share
dj02p55
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-03
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA
Temat
Zamówienie znacznej wartości
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. ("Spółka") informuje, że w wykonaniu zawartej z Narodowym Bankiem Polskim ramowej Umowy dostawy monet ("Umowa") z dnia 11 lipca 2007 roku, wpłynęło do Spółki roczne zbiorcze zamówienie Narodowego Banku Polskiego na produkcję i dostawę w roku 2012 monet powszechnego obiegu i monet kolekcjonerskich ("Zamówienie"). Wartość Zamówienia opiewa na łączną kwotę 82.141.650 zł, z zastrzeżeniem postanowień umownych uprawniających Strony do modyfikacji warunków produkcji i dostawy przez Spółkę monet, w tym rozszerzania wolumenu i zakresu Zamówienia. Zamówienie określa terminy produkcji oraz dostawy poszczególnych partii zamówionych monet. Płatność z tytułu realizacji Zamówienia następować będzie sukcesywnie, w ciągu 14 dni od dostawy przez Mennicę Polską S.A. do Narodowego Banku Polskiego poszczególnych partii zamówionych monet. Wartość Zamówienia przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dj02p55

| | | MENNICA POLSKA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MENNICA | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-958 | | Warszawa, | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Pereca 21 | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 656 40 00 | | 022 620 52 22 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | mennica@mennica.com.pl | | www.mennica.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-00-23-255 | | 010635937 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-03 Tadeusz Steckiewicz Prezes Zarządu
2012-01-03 Danuta Ciosek Prokurent Główny Księgowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dj02p55

Podziel się opinią

Share
dj02p55
dj02p55