Trwa ładowanie...
d3sn27s
espi

MERCATOR MEDICAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (34/2014)

MERCATOR MEDICAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (34/2014)
Share
d3sn27s

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MERCATOR MEDICAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Mercator Medical S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 12 listopada 2014 r. uzyskał informację o podpisaniu przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (?Bank?) datowanego na dzień 10 listopada 2014 r. aneksu do zawartej pomiędzy Bankiem i Emitentem Umowy zastawniczej z dnia 5 kwietnia 2005 r., na podstawie którego Emitent ustanawia zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych w postaci zapasów towarów handlowych w postaci artykułów medycznych (rękawice medyczne, odzież jednorazowa, prześcieradła, serwety z włókniny, opatrunki, itp.). Łączna szacunkowa wartość zastawianych rzeczy na dzień podpisania aneksu wynosi 15.494.601,73 złotych, a najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 18.450.000,00 złotych, tj. przekracza 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych. Umowa zastawnicza zawarta jest na warunkach nie odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Łączna wartość umów kredytowych zawartych przez Emitenta z
Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy nie przekracza 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCATOR MEDICAL S.A. Przemysł chemiczny
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-327 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
H. Modrzejewskiej 30
(ulica) (numer)
(12) 665 54 00 (12) 664 54 15
(telefon) (fax)
ir@mercatormedical.eu www.mercatormedical.eu
(e-mail) (www)
677-10-36-424 350967107
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Monika Sitko Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sn27s

Podziel się opinią

Share
d3sn27s
d3sn27s