Trwa ładowanie...
dmp5b4a

MERIT INVEST - Raport miesięczny za luty 2015 r. (5/2015) - EBI

MERIT INVEST - Raport miesięczny za luty 2015 r. (5/2015)

Share
dmp5b4a

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny za luty 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2015 roku. I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A. W kontekście realizacji projektu internetowego znaczenie ma rozwój rynku reklamy internetowej. Jak podają specjaliści w raporcie Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB ?Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce? w 2015 roku przewidywane jest nieznaczne wyhamowanie dynamiki wzrostu. Szacuje się, że w 2015 r. wartość rynku reklamowego online osiągnie poziom 2,76 mld. Indeks wzrostu ma wynieść od 5,3 do 7,8 proc. Zaś optymistyczna prognoza zakłada bardziej dynamiczny scenariusz, który przewiduje, że rynek reklamy wzrośnie do 2,88 mld zł. W tym wariancie stopa wzrostu mogłaby osiągnąć nawet 7,7 do
10 proc. Według prognoz ekspertów przyrost w segmencie reklamy w sieci nie będzie już tak gwałtowny jak jeszcze kilka lat temu ? dziś Internet jest już dojrzałym medium ze wskaźnikami typowymi dla etapu stabilnego rozwoju. W przewidywaniach tych nie uwzględniono jednak ?skoku cyfrowego?, związanego m.in. z inwestycjami szerokopasmowymi wspieranymi z funduszy UE. Scenariusz uwzgledniający tę ewentualność przewiduje, że wartość polskiego rynku reklamy online w 2015 r. wykaże wzrost na poziomie 15 proc. i osiągnie kwotę przekraczającą 3 mld zł, co oznaczałoby że do 2018 r. reklama internetowa w Polsce dojdzie do wartości 4,3 mld zł. Według przewidywań reklama online zacznie przejmować coraz większą część budżetów reklamowych przeznaczonych na inne media. Wyliczenia i prognozy wskazują, że w 2015 roku udział Internetu w rynku wzrośnie do 25,3 proc. II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. W lutym 2015 roku spółka przekazała do publicznej
wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty: - 2015-02-11 RB 3/2015 Raport miesięczny za styczeń 2015 r. - 2015-02-13 RK 4/2015 Raport za IV kwartał 2014 r. W lutym 2015 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportu za pośrednictwem systemu ESPI. III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych. Emitent prowadził promocję portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów. Obecnie e-contest.pl posiada 4152 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec lutego 2015). Emitent prowadzi badania dwóch Firm - potencjalnych biznesowych partnerów. IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu kwietniu 2015r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. Raport miesięczny za miesiąc marzec 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmp5b4a

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Mirosław Stępień Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmp5b4a

Podziel się opinią

Share
dmp5b4a
dmp5b4a