Trwa ładowanie...
dxotc0k
espi

MERITUM BANK - Powołanie członka Rady Nadzorczej Meritum Banku ICB S.A. (26/2014) - EBI

MERITUM BANK - Powołanie członka Rady Nadzorczej Meritum Banku ICB S.A. (26/2014)
Share
dxotc0k
CATALYST
Raport EBI nr 26 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-18
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Powołanie członka Rady Nadzorczej Meritum Banku ICB S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Meritum Bank ICB S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Meritum Banku ICB S.A. powołało w dniu 17 listopada 2014 roku pana Witolda Skrok do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Pan Witold Skrok obejmie funkcję członka Rady Nadzorczej z dniem podjęcia przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alior Banku S.A. zwołane na dzień 2 grudnia 2014 r. poprzez raport bieżący numer 63/2014 uchwały nr 3/2014 w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku S.A. poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Alior Banku S.A. w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Alior Banku S.A. w całości oraz zmiany statutu Alior Banku S.A.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)
dxotc0k

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bartosz Chytła p.o. Prezesa Zarządu
Piotr Urbańczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dxotc0k

Podziel się opinią

Share
dxotc0k
dxotc0k