Trwa ładowanie...
d1odsjk
espi

MERITUM BANK - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Meritum Banku ICB S.A. (25/2014) - EBI

MERITUM BANK - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Meritum Banku ICB S.A. (25/2014)
Share
d1odsjk
CATALYST
Raport EBI nr 25 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-18
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Meritum Banku ICB S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Meritum Bank ICB S.A. informuje, że otrzymał rezygnację pana Mirosława Gronickiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Meritum Bank ICB S.A. Rezygnacja została złożona pod warunkiem i z chwilą spełnienia się ostatniego z poniższych zdarzeń: (i) podjęcia przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alior Bank S.A. (?Bank?) zwołane na dzień 2 grudnia 2014 r. poprzez raport bieżący numer 63/2014 uchwały nr 3/2014 w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości oraz zmiany statutu Banku oraz (ii) powołania pana Witolda Skroka do Rady Nadzorczej Meritum Bank ICB S.A.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)
d1odsjk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bartosz Chytła p.o. Prezesa Zarządu
Piotr Urbańczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1odsjk

Podziel się opinią

Share
d1odsjk
d1odsjk