Trwa ładowanie...
d24kwtv

MEX POLSKA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 4 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgro...

MEX POLSKA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 4 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. (39/2012)

Share
d24kwtv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-07
Skrócona nazwa emitenta
MEX POLSKA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 4 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi, niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 4 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Moniuszki 4a, o godzinie 10.00. Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
ogloszenie o NZW - 2012.12.04.docx Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24kwtv

| | | MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MEX POLSKA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 90-111 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Moniuszki | | 4A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 42 634 67 30 | | 42 634 67 53 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 725-19-67-625 | | 100475941 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Paweł Kowalewski Prezes Zarządu
2012-12-07 Piotr Mikołajczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24kwtv

Podziel się opinią

Share
d24kwtv
d24kwtv