Trwa ładowanie...
d1pooxh
d1pooxh
espi

MEX POLSKA S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Mex Polska" S.A. zwołane na...

MEX POLSKA S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Mex Polska" S.A. zwołane na dzień (40/2012)
Share
d1pooxh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-07
Skrócona nazwa emitenta
MEX POLSKA S.A.
Temat
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Mex Polska" S.A. zwołane na dzień
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 4 stycznia 2013 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Moniuszki 4a, o godzinie 10.00.
Załączniki
Plik Opis
projekty uchwał v. 3 - 2012.12.04.pdf Projekty uchwał NWZ
formularz glosowania przez pelnomocnika - 2012.12.04.pdf Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
informacja o ogolnej liczbie akcji - 2012.12.04.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEX POLSKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-111 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Moniuszki 4A
(ulica) (numer)
42 634 67 30 42 634 67 53
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
725-19-67-625 100475941
(NIP) (REGON)
d1pooxh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Paweł Kowalewski Prezes Zarzadu
2012-12-07 Piotr Mikołajczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pooxh

Podziel się opinią

Share
d1pooxh
d1pooxh