Trwa ładowanie...
d3uqovv

MEX POLSKA S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Mex Polska" S.A. zwołane na...

MEX POLSKA S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Mex Polska" S.A. zwołane na dzień (40/2012)

Share
d3uqovv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-07
Skrócona nazwa emitenta
MEX POLSKA S.A.
Temat
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Mex Polska" S.A. zwołane na dzień
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 4 stycznia 2013 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Moniuszki 4a, o godzinie 10.00.
Załączniki
Plik Opis
projekty uchwał v. 3 - 2012.12.04.pdf Projekty uchwał NWZ
formularz glosowania przez pelnomocnika - 2012.12.04.pdf Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
informacja o ogolnej liczbie akcji - 2012.12.04.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3uqovv

| | | MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MEX POLSKA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 90-111 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Moniuszki | | 4A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 42 634 67 30 | | 42 634 67 53 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 725-19-67-625 | | 100475941 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Paweł Kowalewski Prezes Zarzadu
2012-12-07 Piotr Mikołajczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3uqovv

Podziel się opinią

Share
d3uqovv
d3uqovv