Trwa ładowanie...
d3scjt9
d3scjt9
espi

MEX POLSKA S.A. - Uzupełnienie raportu okresowego, opublikowanego dnia30.08.2013 r. (36/2013)

MEX POLSKA S.A. - Uzupełnienie raportu okresowego, opublikowanego dnia30.08.2013 r. (36/2013)
Share
d3scjt9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-16
Skrócona nazwa emitenta
MEX POLSKA S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu okresowego, opublikowanego dnia30.08.2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Mex Polska" S.A. informuje, że w związku z pismem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 września 2013 roku, doręczonym Spółce dnia 12 września 2013 roku przedstawi uzupełnienie załączonego do sprawozdania okresowego Sprawozdania Zarządu Mex Polska S.A. z działalności Grupy w I półroczu 2013 roku. Uzupełnienie dotyczy opisu ryzyk i zagrożeń związanych z działalnosci Grupy Kapitałowej oraz informacji o drugiej stronie umowy zawartej przez Emitenta umowy pożyczki z dnia 27 lipca 2013 r. Uzupełnienie do raportów zostanie wysłane w dniu dzisiejszym, tj. 16 wrzesnia 2013 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEX POLSKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-111 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Moniuszki 4A
(ulica) (numer)
42 634 67 30 42 634 67 53
(telefon) (fax)
biuro@mexpolska.pl www.mexpolska.pl
(e-mail) (www)
725-19-67-625 100475941
(NIP) (REGON)
d3scjt9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Paweł Kowalewski Prezes Zarządu
2013-09-16 Piotr Mikołajczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3scjt9

Podziel się opinią

Share
d3scjt9
d3scjt9