Trwa ładowanie...
d4hr7r4

MFO S.A. - Otrzymanie dofinansowania w ramach PO IG ?płatność końcowa (7/2015)

MFO S.A. - Otrzymanie dofinansowania w ramach PO IG ?płatność końcowa (7/2015)

Share
d4hr7r4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MFO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie dofinansowania w ramach PO IG ?płatność końcowa | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki MFO S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 05.05.2015 roku na rachunek bankowy Emitenta wpłynęła ostania transza dofinasowania (płatność końcowa) na realizację dwóch projektów realizowanych w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , 2007-2013. Emitent otrzymał PLN 459.610,12 tytułem dotacji na dofinansowanie projektu "Termoizolacyjny kształtownik z blachy ocynkowanej i sposób jego wytwarzania" (łączna wartość otrzymanych środków to PLN 3.431.200). Emitent otrzymał PLN 514.898,40 tytułem dotacji na dofinansowanie projektu "Dwuścienny kształtownik cienkościenny z powierzchniowym odkształceniem i sposób jego wytwarzania" (łączna wartość otrzymanych środków to PLN 3.768.800). Całkowita kwota przyznanej dotacji wynosi PLN 7.200.000. Emitent otrzymał całość środków. Kwota otrzymanej dotacji (premia technologiczna) pomniejsza zobowiązanie Emitenta z tytułu kredytu technologicznego
zaciągniętego w Millennium Bank S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hr7r4

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MFO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MFO S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 96-500 | | Sochaczew | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kożuszki Parcel | | 70A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 46 864 09 80 | | +48 46 864 09 89 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | mfo@mfo.pl | | www.mfo.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 837-16-05-871 | | 017195803 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-06 Jakub Czerwiński Członek Zarządu
2015-05-06 Renata Zdzieszyńska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hr7r4

Podziel się opinią

Share
d4hr7r4
d4hr7r4