Trwa ładowanie...
d1aprgm

MG: Konsumpcja wzrosła o 2,2%, inwestycje - o 4,3% w I kw. 2014 r.

Warszawa, 27.05.2014 (ISBnews) - Wzrost konsumpcji wyniósł 2,2% r/r w I kw. 2014 r., zaś wzrost inwestycji przyspieszył do 4,3% r/r, szacują analitycy Ministerstwa...

Share
d1aprgm

Warszawa, 27.05.2014 (ISBnews) - Wzrost konsumpcji wyniósł 2,2% r/r w I kw. 2014 r., zaś wzrost inwestycji przyspieszył do 4,3% r/r, szacują analitycy Ministerstwa Gospodarki. Według nich, w ostatnim kwartale spadł wkład eksportu netto we wzrost PKB - do 0,9 pkt proc.

W IV kw. 2013 r. spożycie ogółem zwiększyło się o 2,4% r/r, nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się o 2,0% r/r. Kontrybucja salda obrotów z zagranicą do PKB wyniosła zaś 1,0 pkt proc.

"Rolę stymulatora wzrostu gospodarczego Polski w I kwartale 2014 r. przejął ponownie popyt krajowy. Wg. obliczeń DSA MG, przyczyniły się do tego wzrost konsumpcji o 2,2%, przy wzroście udziału w PKB, oraz ponowne, choć stopniowe ożywienie inwestycji (wzrost o 4,3%). Sytuacja ta może świadczyć o ograniczeniu obaw o przyszłą kondycję przedsiębiorstw i rozpoczęciu realizacji planów inwestycyjnych" - napisał resort w "Analizie sytuacji gospodarczej Polski w I kwartale 2014 r.".

d1aprgm

Poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw można upatrywać również w odbudowie zapasów, dodali analitycy.

"Popyt zewnętrzny jest nadal stymulatorem wzrostu, choć jego wkład zmalał. Dynamiczny wzrost importu, przy jednocześnie utrzymującym się wzroście eksportu sprawił, że kontrybucja eksportu netto we wzrost PKB w I kwartale 2014 r., wg obliczeń DSA MG, wyniosła 0,9 pkt proc." - czytamy dalej w raporcie.

Według obliczeń analityków resortu, w I kw. 2014 roku wartość dodana brutto w gospodarce wzrosła o 3,2%, głównie za sprawą stabilnego wzrostu w sektorze usług.

"Wartość dodana w przemyśle wzrosła o 4,5% r/r. Sektor budowlany po słabszym okresie ostatnich dwóch lat stopniowo się rozwija, a wartość dodana w I kwartale 2014 r. wzrosła o 5%, co należy wiązać z ponownym ożywieniem na rynku nieruchomości" - napisano w dokumencie.

d1aprgm

Według szybkiego (eksperymentalnego) szacunku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 3,3% r/r w I kw. 2014 r. wobec 2,7% wzrostu w poprzednim kwartale.

"Oczekujemy, że w 2014 r. tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy w stosunku do odnotowanego w roku 2013 i osiągnie poziom ok. 3,3%. Rolę motoru wzrostu gospodarczego w kraju przejmie popyt wewnętrzny, w wyniku wzmożonej aktywności gospodarczej w kraju" - podsumowano.

Kolejny szacunek PKB za ten okres - zawierający szczegółowe informacje na temat składników wzrostu - zostanie podany 30 maja podczas konferencji prasowej.

(ISBnews)

d1aprgm

Podziel się opinią

Share
d1aprgm
d1aprgm