Trwa ładowanie...
d13lves
espi

MGM SYSTEMS - Korekta raportu kwartalnego za I kw. 2014 r. (22/2014) - EBI

MGM SYSTEMS - Korekta raportu kwartalnego za I kw. 2014 r. (22/2014)
Share
d13lves
NEW CONNECT
Raport EBI nr 22 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-15
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Korekta raportu kwartalnego za I kw. 2014 r.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd MGM Systems S.A. przekazuje korektę raportu kwartalnego za I kw. 2014 r. Korekta raportu za I kw. 2014 r. wynika z błędnie zastosowanej formuły w bilansie, która spowodowała błędne zaliczenie zysku netto z 2013 r. w kwocie 735.088,95 zł do pozostałych zobowiązań krótkoterminowych. W wyniku dokonanej korekty zmianie uległy pozycje w pasywach w bilansie oraz pozycje w zestawieniu zmian w kapitale własnym w sprawozdaniu jednostkowym i skonsolidowanym. W załączaniu prawidłowa treść raportu za I kw. 2014 r. po korekcie. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Załączniki
Plik Opis
RaportkwartalnyMGMSYSTEMSSAIkwartal2014rkorekta-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Matuła Członek Zarządu
Grzegorz Sawicki Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13lves

Podziel się opinią

Share
d13lves
d13lves