Trwa ładowanie...
dwzy3ig

MI: Sejm znowelizował Prawo lotnicze (komunikat)

...

Share
dwzy3ig

30.06. Warszawa - Biuro Informacji i Promocji Ministerstwa Infrastruktury informuje:

30 czerwca br. Sejm RP przyjął nowelizację ustawy Prawo lotnicze z poprawkami Senatu.

Zakres nowelizacji wynikał z konieczności dostosowania przepisów do wymagań Unii Europejskiej, w związku z czym ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia szeregu dyrektyw. Ustawa zawiera regulacje prawne, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa lotniczego i ochrony lotnictwa cywilnego oraz nadzoru lotniczego, modernizację i rozbudowę infrastruktury lotniskowej oraz nawigacyjnej, a także usprawnienie procesu zarządzania lotniskami.

Większość z 56 zgłoszonych przez Senat RP poprawek miała charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Uściślono m.in. kategorie lotnisk, wobec których stosowana będzie ograniczona certyfikacja oraz wprowadzono zapisy upraszczające certyfikację służb informacji powietrznej na tych lotniskach. Przyjęto także poprawkę przywracającą wyłączenie jawności rejestru personelu lotniczego.

dwzy3ig

Poprawki te zostały przejęte przez Sejm.

Najważniejsze zmiany w ustawie Prawo lotnicze objęły cztery obszary:

  1. Opłaty lotnicze wraz z zasadami finansowania Urzędu Lotnictwa Cywilnego

W tekście nowelizowanej ustawy - Prawo lotnicze zamieszczono szczegółowe uregulowanie dotyczące opłat lotniczych, w szczególności wprowadzono w formie załącznika do ustawy rodzaje czynności urzędowych oraz stawki opłat za nie pobieranych. Istotą wprowadzonej zmiany było usystematyzowanie dotychczas obowiązującego systemu opłat oraz wprowadzenie nowych opłat odpowiadających zmianom zachodzącym w przepisach Unii Europejskiej oraz związanych z rozwojem rynku usług lotniczych. Celem zmiany było również precyzyjne określenie zasad ustalania wysokości opłat lotniczych.

dwzy3ig

Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem wysokość stawek opłat lotniczych podlegać będzie corocznej zmianie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku, co będzie publikowane w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym RP przez ministra infrastruktury. Rozwiązanie takie zapewni stabilność wysokości stawek opłat lotniczych oraz przewidywalność ich wzrostu.

  1. Ochrona lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji

Zaproponowane rozwiązania mają na celu przekazanie obowiązków w zakresie prowadzenia kontroli bezpieczeństwa zarządzającym lotniskami, którzy będą realizować to zadanie pod nadzorem prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego współdziałającego w tym zakresie ze Strażą Graniczną. Oznaczać ma to, iż dotychczasowe obowiązki Straży Granicznej w zakresie kontroli bezpieczeństwa będą mogły być wykonywane przez Służby Ochrony Lotniska (SOL), czyli wewnętrzną służbę ochrony lub podmiot zewnętrzny - specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną. Podstawą dla wykonywania usług w zakresie SOL będzie ustawa o ochronie osób i mienia.

Kontrola w zakresie zapewnienia ochrony granicy będzie wykonywana tak jak dotychczas przez Straż Graniczną.

  1. Przewóz lotniczy
dwzy3ig

Bardzo istotną kwestią jest regulacja lotów czarterowych. Opracowując ww. kwestie brano pod uwagę przepisy prawa europejskiego, kwestie ekonomiczne, potrzeby rynku turystycznego oraz realia rynku usług lotniczych. Zaproponowane rozwiązanie przewiduje, iż obcy przewoźnik oraz przewoźnik lotniczy z państwa trzeciego i państw Konfederacji Szwajcarskiej będzie mógł wykonywać przewozy lotnicze do lub z Polski na warunkach określonych w zezwoleniu wydanym przez prezesa ULC oraz przy uwzględnieniu postanowień umów i przepisów międzynarodowych.

  1. Czas pracy w lotnictwie cywilnym

W zakresie czasu pracy w lotnictwie cywilnym w nowelizacji znalazły się przepisy regulujące czas pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu śmigłowca oraz w śmigłowcowej służbie ratownictwa medycznego. W konsekwencji konieczne było dodanie nowych art. 103a-103d do aktualnie obowiązującej ustawy - Prawo lotnicze. Dodatkowo określono minimalny czas wolny od pracy zgodnie z normami prawa europejskiego. W zakresie czasu pracy członków załóg w przewozie lotniczym powinna zostać opracowana odrębna regulacja.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

dwzy3ig
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dwzy3ig
dwzy3ig