Trwa ładowanie...
dpmx28e

MI ws. konferencji dot. Transeuropejskiej Sieci Transportowej (komunikat)

...

dpmx28e
dpmx28e

20.07. Warszawa - Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Nowe instrumenty finansowania inwestycji infrastrukturalnych, cele polityki transportowej Unii Europejskiej, rola nowych technologii w systemie transportowym - to najważniejsze zagadnienia konferencji na temat Ponownego ożywienia Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T: w kierunku zrównoważonej polityki transportowej UE, która odbyła się w środę 20 lipca br. w Warszawie.

Konferencja została zorganizowana przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) - jednostkę doradczą Komisji Europejskiej, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury. W konferencji wzięli udział m.in.: Maciej Jankowski, podsekretarz stanu w resorcie infrastruktury, Jacek Krawczyk, wiceprzewodniczący EKES, Jean-Eric Paquet, dyrektor ds. transeuropejskiej sieci transportowej i inteligentnych systemów transportu Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Mobilności i Transportu.

W swoim wystąpieniu wiceminister Jankowski podkreślił znaczenie infrastruktury transportowej w zapewnieniu wzrostu gospodarczego i niwelowaniu dysproporcji między państwami członkowskimi UE i poszczególnymi regionami. Odnosząc się do propozycji prawnych Komisji Europejskiej, których publikacja jest przewidziana na wrzesień 2011 r., zwrócił uwagę, że propozycja KE powinna uwzględniać różnice w rozwoju gospodarczym między krajami UE. Podkreślił, że "polskie doświadczenia w zakresie budowy infrastruktury transportowej pokazują, że najlepszym narzędziem niwelowania różnic między państwami i regionami jest polityka spójności".

dpmx28e

Zaprezentowano również opinię przygotowaną przez EKES w sprawie "Zrównoważonego rozwoju polityki transportowej i sieci TEN-T". Jacek Krawczyk, wiceprzewodniczący EKES, wskazał na niewystarczający stopień finansowania rozwoju infrastruktury transportowej w "nowych" krajach UE z funduszy europejskich. Główne argumenty EKES to: mobilizację podmiotów prywatnych, umiejętne wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego oraz fundusze unijne, obejmujące nie tylko fundusze strukturalne i spójności, ale także aktywne finansowanie przez Europejski Bank Inwestycyjny.


Dokonanie znaczącego postępu w trwającym w latach 2010-2012 procesie rewizji wytycznych UE ws. Transeuropejskich Sieci Transportowych (TEN-T) jest jednym z transportowych priorytetów polskiej Prezydencji. Prezydencja podejmie próbę przyjęcia podejścia ogólnego na posiedzeniu Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE) w grudniu 2011 r. Osiągnięcie tego celu jest jednak uzależnione od terminu opublikowania przez Komisję Europejską dokumentu legislacyjnego w tej sprawie.

Celem nowych regulacji jest stworzenie spójnego systemu transportowego UE, zapewnienie zrównoważonego rozwoju infrastruktury TEN-T, a także wzmocnienie najważniejszych połączeń komunikacyjnych UE z krajami trzecimi, zwłaszcza ze wschodnimi sąsiadami UE. Rewizja wytycznych wspólnotowych w sprawie rozwoju sieci TEN-T odbywa się co 5 lat. Ostatnia miała miejsce w latach 2004-2005. Obecna rewizja wytycznych (tzw. duża rewizja) dotyczy przeglądu dotychczasowej realizacji przez państwa członkowskie projektów priorytetowych na sieci TEN-T oraz redefinicji zasad funkcjonowania i metodologii dla tej sieci (co w procesie rewizji ma miejsce po raz pierwszy).

Aktualny proces rozpoczął się w 2009 r. publikacją tzw. Zielonej Księgi dotyczącej przyszłej polityki UE w zakresie TEN-T.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ jgr/

dpmx28e
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dpmx28e