Trwa ładowanie...
dn66v4g
dn66v4g
espi

MIDAS - Częściowe spełnienie się warunków zawieszających z umowy o kredyt inwestycyjny zawartej z...

MIDAS - Częściowe spełnienie się warunków zawieszających z umowy o kredyt inwestycyjny zawartej z Alior Bank S.A. (23/2013)
Share
dn66v4g

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIDAS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Częściowe spełnienie się warunków zawieszających z umowy o kredyt inwestycyjny zawartej z Alior Bank S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2013 z dnia 1 marca 2013 roku dotyczącego zawarcia umowy ("Umowa") o kredyt inwestycyjny ("Kredyt") z Alior Bank S.A. ("Bank"), Zarząd Midas S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 4 czerwca 2013 roku powziął informację o złożeniu przez Bank, w dniu 3 czerwca 2013 roku, do Sądu Rejonowego dla Warszawy ? Mokotowa w Warszawie prawidłowo opłaconego przez Spółkę wniosku o wpis hipoteki umownej do kwoty 225 mln zł ("Hipoteka") na nieruchomości należącej do spółki Inwestycje Polskie Sp. z o.o. położonej w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 77, na rzecz Banku, na zabezpieczenie spłaty kapitału, odsetek oraz innych kosztów Kredytu wynikających z Umowy. Tym samym spełnione zostały, opisane w ww. raporcie bieżącym, warunki konieczne (zawieszające) do uruchomienia Kredytu, w części dotyczącej ustanowienia prawnych zabezpieczeń Kredytu oraz dostarczenia do Banku dowodu opłacenia wniosku o wpis hipoteki umownej na nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia Kredytu. Zarząd
Spółki pragnie w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z opisaną w raporcie bieżącym nr 4/2013 Umową, Kredyt w kwocie 150 mln zł zostanie przeznaczony na finansowanie rozbudowy sieci stacji przekaźnikowych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Midas. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIDAS SA
(pełna nazwa emitenta)
MIDAS Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-660 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Lwowska 19
(ulica) (numer)
22 249 83 10 22 249 83 13
(telefon) (fax)
biuro@midasnfi.pl www.midasnfi.pl
(e-mail) (www)
525-10-06-698 010974600
(NIP) (REGON)
dn66v4g

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Krzysztof Adaszewski Prezes Zarządu
2013-06-04 Maciej Kotlicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn66v4g

Podziel się opinią

Share
dn66v4g
dn66v4g