Trwa ładowanie...
d2x1ydp
espi
17-11-2010 16:04

MIDAS - Korekta raportu bieżącego nr 47/2010 (47/2010)

MIDAS - Korekta raportu bieżącego nr 47/2010 (47/2010)

d2x1ydp
d2x1ydp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIDAS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 47/2010 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna (dalej zwanego "Funduszem") informuje, iż w przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 16 listopada 2010 roku raporcie bieżącym nr 47/2010 nie podano godziny oraz miejsca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu. W związku z powyższym Zarząd Funduszu koryguje treść raportu bieżącego nr 47/2010 jak poniżej:Było:"Spółka Nova Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000225164 oraz Marzena Rola-Różycka (zwani dalej "Akcjonariuszami"), działając na podstawie art. 399 §3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołują na dzień 13 grudnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII
Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000025704 (dalej zwanej "Funduszem" lub "Spółką")."Powinno być:"Spółka Nova Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000225164 oraz Marzena Rola-Różycka (zwani dalej "Akcjonariuszami"), działając na podstawie art. 399 §3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołują na dzień 13 grudnia 2010 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000025704 (dalej zwanej "Funduszem" lub "Spółką"). NWZ odbędzie się w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19 (budynek "Norway House", I piętro)."Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2x1ydp

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-17 Wojciech Pytel Prezes Zarządu
2010-11-17 Maciej Kotlicki Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2x1ydp
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2x1ydp