Trwa ładowanie...
d33i9s5
espi

MIDAS - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku. (2/2012)

MIDAS - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku. (2/2012)

Share
d33i9s5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIDAS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] ("Rozporządzenie") Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A. ("Fundusz") informuje, że w 2012 roku przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach: 1. Jednostkowy raport roczny za 2011 rok (R) ? 20 marca 2012 r. 2. Skonsolidowany raport roczny za 2011 rok (RS) ? 20 marca 2012 r. 3. Skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2012 r. (QSr I) ? 15 maja 2012 r. 4. Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2012 r. (PSr) ? 31 sierpnia 2012 r. 5. Skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2012 r. (QSr III) ? 14 listopada 2012 r. Jednocześnie Fundusz informuje, że zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne (QSr I oraz OSr III) oraz skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie
finansowe. Ponadto działając zgodnie z § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Fundusz nie będzie przekazywał odpowiednio skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za IV kwartał 2011 roku oraz II kwartał 2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33i9s5

| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIDAS | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-660 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Lwowska | | 19 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 249 83 10 | | 22 249 83 13 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@midasnfi.pl | | www.midasnfi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-10-06-698 | | 010974600 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Maciej Kotlicki Członek Zarządu
2012-01-19 Krzysztof Adaszewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33i9s5

Podziel się opinią

Share
d33i9s5
d33i9s5