Trwa ładowanie...
d24lxji

MIDVEN - Podpisanie umowy zakupu udziałów spółki Dansk Soft sp. z o.o. (5/2015) - EBI

MIDVEN - Podpisanie umowy zakupu udziałów spółki Dansk Soft sp. z o.o. (5/2015)

Share
d24lxji

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy zakupu udziałów spółki Dansk Soft sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do publikowanych wcześniej informacji odnoszących się do nabywania udziałów w spółkach IT, Zarząd Midven S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 4 marca 2015 roku spółka zależna od Emitenta pod nazwą Midven Lab sp. z o.o. podpisana umowę zakupu większościowego pakietu udziałów spółki Dansk Soft sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Dansk Soft sp. z o.o. to podmiot będącym ?software house?, specjalizującym się w projektowaniu, produkcji i wdrażaniu projektów informatycznych z przeznaczeniem zarówno dla biznesu jak i administracji publicznej. Bazując na wiedzy oraz doświadczeniu, zespół Dansk Soft sp. z o.o. zrealizował szereg projektów, w szczególności dla następujących klientów Energa S.A., Meritum Bank S.A., BOŚ Bank S.A., czy też Sydkraft. Dansk Soft sp. z o.o. oferuje również gotowe rozwiązania informatyczne klasy ERP, CRM BI oraz systemy dla call-centre i systemy finansowo-księgowe pod własnymi nazwami jak JellyCRM, Conectro czy SmartVendor. Midven Lab sp. z o.o. na mocy podpisanej umowy posiada
51% udziałów w spółce Dansk Soft sp. z o.o. Umowa została uznana przez Emitenta za istotną z uwagi na jej potencjalny wpływ na sytuację finansową Emitenta w kontekście realizacji strategii Emitenta i perspektyw jego rozwoju. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24lxji

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Zając Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24lxji

Podziel się opinią

Share
d24lxji
d24lxji