Trwa ładowanie...
djmoepo
djmoepo
espi

MIDVEN S.A. - Raport roczny za 2013 rok (8/2014) /EBI

MIDVEN S.A. - Raport roczny za 2013 rok (8/2014) /EBI
Share
djmoepo
NEW CONNECT
Raport EBI nr 8 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-26
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Raport roczny za 2013 rok
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Midven S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Spółki za rok 2013. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 ust. 6.1. - 7.3. i § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect\".
Załączniki
Plik Opis
RAPORTMIDVENSA-Raportrocznyza_2013-0.pdf
ZalacznikNr1-SprawozdaniefinansoweMidven_S.A.-1.pdf
ZalacznikNr2-SkonsolidowanesprawozdaniefinansoweMidvenS.A.-2.pdf
ZalacznikNr3-SprawozdanieZarzaduzdzialalnosciMidven_SA.-3.pdf
ZalacznikNr4-SprawozdanieZarzaduzdzialalnoscigrupykapitalowejMidvenSA-4.pdf
ZalacznikNr5-OpiniairaportzbadaniasprawozdaniafinansowegoMidvenS.A.-5.pdf
ZalacznikNr6-Opiniairaportzbadaniaskonsolidowanegosprawozdania_finans-6.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Zając Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djmoepo

Podziel się opinią

Share
djmoepo
djmoepo