Trwa ładowanie...
dzecqmc
dzecqmc
Dom Maklerski BZ WBK

Mieszane wskazania

Piątkowa sesja zakończyła się mieszanym zamknięciem indeksów, indeksy spółek o dużej kapitalizacji odnotowały spadek, natomiast indeksy małych i średnich spółek kontynuowały wzrost. Po nieco wyższym otwarciu pojawiła się podaż, która przeważała w kolejnych godzinach handlu.
Share
dzecqmc

Zamknięcie nastąpiło w rejonie dziennych minimów, jedynie w przypadku mWIG40 i sWIG80 niższe poziomy skłoniły inwestorów do zakupów, co pozwoliło na odrobienie strat i zamknięcie w pozytywnym terytorium. WIG-20 wyznaczył dzienne maksimum, tuż po otwarciu na 2415, a w kolejnych godzinach indeks sukcesywnie oddawał zdobyty wcześniej teren. Popyt ponownie pojawił się nieznacznie poniżej wsparć wynikających z linii przyspieszonego trendu wzrostowego jak i górnego ograniczenia bazowego kanału wzrostowego. Patrząc na strukturę ruchów cały czas zarówno wzrosty jak i spadki przybierają wzory trzyfalowe, co wskazuje, iż rynek znajduje się w fazie korekty po wcześniejszym wzroście.

Przy takim założeniu wzrost na indeksie nie został jeszcze zakończony i indeks winien atakować maksimum na 2433 w przyszłości. Z drugiej strony jak patrzę na podręcznikowe relacje między falami w obrębie zwyżki z 2018 do 2433 jak również fakt, iż wzrost odbył się w ciągu 34 dni mam wrażenie, iż zwyżka stanowi pełną integralną całość i najbliższe tygodnie winny przynieść co najmniej silną korektę całego wzrostu, bądź też w mniej optymistycznym wariancie nową falę spadkową. Trudno jest obecnie jednoznacznie rozstrzygnąć, a w moim odczuciu należy obserwować bacznie rynek. W chwili obecnej za scenariuszami wzrostowymi będzie w moim odczuciu przemawiało 2378 lub też 2383.
W takim wypadku będę skłaniał się ku tezie, iż ruch indeksu w ostatnich tygodniach odbywa się w obrębie „pędzącego” trójkąta symetrycznego zainicjowanego 17 października. W takim wariancie będę oczekiwał na skuteczny atak na opory na 2406 i kluczowy obecnie 2423. Z kolei silne wsparcie dla indeksu znajduje się na 2327, a ewentualne jego przełamanie będzie wskazywało na scenariusze spadkowe, choć trudno będzie w dalszym ciągu przesądzić, czy to tylko silniejsza korekta czy nowa fala spadkowa. W bardziej optymistycznym scenariuszu poziomem docelowym winien być 2222-2230 lub też poziom 2177, natomiast w przypadku nowej fali spadkowej indeks winien dość szybko wykasować cały wzrost i kontynuować spadek poniżej 2018.
[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/27928/111107_biul_por.pdf )

dzecqmc

Tomasz Jerzyk
DM BZ WBK

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

dzecqmc

Podziel się opinią

Share
dzecqmc
dzecqmc