Trwa ładowanie...
d42h04c

MIESZKO - Rejestracja obligacji serii B Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Warto...

MIESZKO - Rejestracja obligacji serii B Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (8/2014)

Share
d42h04c
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-21
Skrócona nazwa emitenta
MIESZKO
Temat
Rejestracja obligacji serii B Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Z.P.C. "Mieszko" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż powziął informacje o podjęciu przez zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") w dniu 19 marca 2014r. uchwały nr 313/14 ( zmienionej uchwałą zarządu KDPW nr 325/14 z dnia 20 marca 2014r. ) o rejestracji w dniu 21 marca 2014r. w depozycie papierów wartościowych 123.417 ( sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemnaście ) obligacji na okaziciela serii B zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 1.000 zł ( jeden tysiąc złotych każda) ( "Obligacje serii B"). Obligacje serii B zostały oznaczone kodem PLMSZKO00093. O emisji Obligacji serii B Emitent informował w raporcie bieżącym numer 6/2014 z dnia 19.02.2014r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42h04c

| | | ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "MIESZKO" SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIESZKO | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 04-392 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chrzanowskiego | | 8b | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 415 21 41 | | 032 415 36 53 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | mieszko@mieszko.com.pl | | www.mieszko.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 639-001-03-91 | | 273243857 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Tomasz Ciemała Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Tomasz Ciemała
2014-03-21 Sebastian Sedlaczek Główny Księgowy Sebastian Sedlaczek Sebastian Sedlaczek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42h04c

Podziel się opinią

Share
d42h04c
d42h04c