Trwa ładowanie...
d4mnyp8

MIESZKO - Znacząca zmiana informacji objętej raportem bieżącym nr 34/2010 (1/2011)

MIESZKO - Znacząca zmiana informacji objętej raportem bieżącym nr 34/2010 (1/2011)

Share
d4mnyp8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIESZKO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znacząca zmiana informacji objętej raportem bieżącym nr 34/2010 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu 11 stycznia 2011 roku ZPC MIESZKO S.A. z siedzibą w Warszawie ("Mieszko", "Emitent") porozumiała się spółką prawa holenderskiego KENYA 2010 HOLDING B.V. ("Kenya") z siedzibąw Amsterdamie co do zawarcia aneksu ("Aneks") do warunkowej umowy sprzedaży udziałówz dnia 30 listopada 2010 roku ("Umowa"), na podstawie której to Umowy Kenya zobowiązałasię do sprzedaży, a Emitent do kupna 100% udziałów w spółce prawa litewskiego UAB"TB INVESTICIJA" z siedzibą w Wilnie, Ştirnu g. 25 kod pocztowy 301732878 ("TB INVESTICIJA").O zawarciu Umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 34/2010.Konieczność zawarcia aneksu, na podstawie którego data zamknięcia umowy (tzw. closing date) zostanie przesunięta z pierwotnie ustalonego dnia 11 stycznia 2011 roku na dzień następujący po dniu spełnienia się warunku zawieszającego?tj. doręczenia pełnomocnikowi Emitenta przez Urząd Konkurencji Republiki Litewskiej ("Urząd") decyzji zezwalającej na nabycie przez Emitenta wszystkich udziałów w TB INVESTICIJA i wykonywania
wszelkich praw wynikających z tychże udziałów, wynika z konieczności uzyskania przez Emitenta zgody Urzędu na przeprowadzenie koncentracji poprzez nabycie wszystkich udziałów w TB INVESTICIJA.Strony przewidują podpisanie Aneksu do Umowy w terminie do dnia 17 stycznia 2011 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mnyp8

| | | ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "MIESZKO" SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIESZKO | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 04-392 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chrzanowskiego | | 8b | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 415 21 41 | | 032 415 36 53 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | mieszko@mieszko.com.pl | | www.mieszko.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 639-001-03-91 | | 273243857 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Tomasz Ciemała Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Tomasz Ciemała
2011-01-12 Sebastian Sedlaczek Główny Księgowy Sebastian Sedlaczek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mnyp8

Podziel się opinią

Share
d4mnyp8
d4mnyp8