Trwa ładowanie...
dkjotf2
espi

MIKROKASA - Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładow ... - EBI

MIKROKASA - Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (4/2015)

Share
dkjotf2

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 4 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Mikrokasa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 3 marca 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez Zarząd koncepcję modyfikacji strategii rozwoju Emitenta, która zakłada dalszy intensywny rozwój w zakresie podstawowej działalności, jednak przy znaczącym zwiększeniu udziału kapitału własnego w strukturze źródeł finansowania Emitenta. Zaakceptowana strategia zakłada podwyższenie kapitału zakładowego Spółki maksymalnie do kwoty 6 mln zł (obecna wysokość kapitału zakładowego wynosi 996.800,00 zł), co ma nastąpić poprzez emisję nowych akcji, które zgodnie z założeniami mają zostać objęte przez inwestorów do 30 kwietnia 2015 r. O kolejnych etapach tego procesu Spółka będzie informować za pomocą raportów bieżących. Zarząd Emitenta chce przeznaczyć pozyskany kapitał na przedterminowy wykup nienotowanych na żadnym zorganizowanym rynku obligacji, co będzie miało pozytywne przełożenie na wyniki i wskaźniki finansowe, przy
jednoczesnym zachowaniu wysokiej dynamiki rozwoju Spółki. Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dkjotf2

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Brzeski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dkjotf2

Podziel się opinią

Share
dkjotf2
dkjotf2