Trwa ładowanie...
dpodo2z
espi

MILKPOL S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA. (16/2011)

MILKPOL S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA. (16/2011)

Share
dpodo2z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MILKPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Milkpol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie ("Spółka"), informuje niniejszym, że działając w oparciu o wniosek akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, złożony w dniu 26 października 2011 roku, Zarząd Spółki, w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 12 ust. 3 i ust. 6 Statutu Spółki, zwołał ? poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl) ? na dzień 30 listopada 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 16:00, w Restauracji "Fantazja", w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania
Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Aleksandry Świerczyńskiej z Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki w okresie bieżącej kadencji. 9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Pani Aleksandry Świerczyńskiej do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Magdaleny Gałwy do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Pana Igora Gałwy w skład członków Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Pani Pauliny Konikowskiej w skład członków Rady Nadzorczej Spółki. 13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o
zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarty został w treści załączników do niniejszego Raportu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.milkpol.com.pl. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB 16 2011 NWZ.pdf.pdf | | | | | | | | | | |
| | RB 16 2011 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpodo2z

| | | MILKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MILKPOL S.A. | | handel | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 97-318 | | Czarnocin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Główna | | 162 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (44) 616 62 13 | | (44) 616 51 82 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | milkpol@milkpol.com.pl | | milkpol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7710106183 | | 004703448 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-31 Wiesław Niedziałek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpodo2z

Podziel się opinią

Share
dpodo2z
dpodo2z