Trwa ładowanie...
d2wk44m
d2wk44m

Ministerstwo Środowiska: sposób na hałas i ekrany akustyczne (komunikat)

...
Share
d2wk44m

11.12. Warszawa - Ministerstwo Środowiska informuje:

Hałas szkodzi - to oczywistość. Ekran akustyczny pomaga? - Opinie są podzielone. Jak zatem walczyć z nadmiernym hałasem, a jednocześnie nie zastawić Polski ekranami? O rozwiązaniach rozmawiali dziś uczestnicy debaty zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Debata na temat skutecznej ochrony przed hałasem to kontynuacja działań Ministerstwa Środowiska, rozpoczętych przez nowelizację rozporządzenia ministra środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Rozporządzenie to zwiększa dozwolone limity np. w strefach śródmiejskich, wyrównując je do poziomu średnio obowiązującego w państwach Unii Europejskiej. Jednocześnie rozporządzenie to nie wskazywało i nie wskazuje konkretnych rozwiązań, w tym np. ekranów akustycznych, służących zabezpieczeniu przed nadmiernym hałasem, dlatego dalsza dyskusja jest niezbędna.

d2wk44m

Głos w sprawie

O sposobach ochrony przed hałasem, a jednocześnie przed stawianymi często w nadmiarze ekranami akustycznymi, rozmawiali uczestnicy debaty zorganizowanej pod przewodnictwem Beaty Jaczewskiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele różnych środowisk zainteresowanych rozwiązaniem tego problemu, m.in.: reprezentanci Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, naukowcy oraz ekolodzy.

Skala problemu - z jednej strony nadmiernego hałasu, a z drugiej - stosowanych często w nadmiarze ekranów akustycznych - jest w Polsce bardzo duża i złożona. Do ministerstwa docierają liczne sygnały od różnych interesariuszy. Z jednej strony minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej odpowiada za wielomiliardowe inwestycje infrastrukturalne i reprezentuje stanowisko inwestorów, z drugiej minister zdrowia zwraca uwagę na koszty leczenia ludzi narażonych na hałas.

Samorządy dużych miast mówią o problemach zgłaszanych przez mieszkańców osiedli. Ekolodzy wskazują na problem ptaków rozbijających się o ekrany. Do tego wśród samych mieszkańców nie ma jednego stanowiska. Jedni życzą sobie dodatkowych, wysokich ekranów, inni protestują przeciwko ich budowie. Nie można też zapominać o głosach przedsiębiorców, którym postawione ekrany utrudniły kontakt z klientami, jak i o względach bezpieczeństwa przy wjazdach z dróg podporządkowanych.

d2wk44m

- Podczas naszego dzisiejszego spotkania przedstawiamy całą tą mnogość poglądów i stanowisk, ale też wychodzimy już z propozycjami działań naprawczych, które znajdują się w gestii ministra środowiska - mówi Beata Jaczewska, wiceminister środowiska.

Co proponuje ministerstwo?

Po pierwsze zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska w części poświęconej ochronie przed hałasem. Zmianie uległaby kwestia stosowanych wskaźników podczas projektowania inwestycji tzn. przejście z tzw. wskaźników krótkoterminowych LAeqD i LAeqN na wskaźniki długoterminowe LDWN i LN, które do tej pory stosowane były m.in. w trakcie sporządzania map akustycznych, czy programów ochrony środowiska przed hałasem.

Rozwiązanie to spowoduje możliwość porównywania zapisów projektów inwestycji z zapisami dokumentów strategicznych, jak np. mapy akustyczne oraz ułatwi weryfikację realizacji tych zapisów. Ponadto takie działanie ułatwi tworzenie spójnej strategii ochrony przed hałasem.

d2wk44m

Kolejnym ważnym krokiem jest konieczność doprecyzowania przepisów odnoszących się do określenia terenów, dla których ochrona przed hałasem jest niezbędna oraz od kiedy tę ochronę należy stosować. Działanie to pozwoli wykluczyć sytuacje, do których dochodzi obecnie, np. kiedy ekrany stawiane są niemal w szczerym polu. Dodatkowo uregulowana zostanie kwestia dotycząca zasad dotrzymywania standardu akustycznego poza terenem inwestycji. Oznacza to, że inwestorzy będą mogli stosować zabezpieczenia akustyczne także poza obszarem inwestycji, np. ekrany akustyczne na ścianie budynku, czy szpalery zieleni na pasie wzdłuż drogi, który nie należy już do terenu inwestycji.

W ramach systemu ochrony przed hałasem ministerstwo proponuje także zmiany w zakresie tworzenia map akustycznych. Dotyczą one konstrukcji dokumentu i terminów sporządzania. Dzięki temu rozwiązaniu mapy akustyczne będą mogły być aktualizowane, gdy zajdzie taka konieczność, a nie tworzone od początku co 5 lat. Takie działanie przyczyni się ponadto do ograniczenia kosztów ponoszonych przez samorządy w związku z tworzeniem map akustycznych.

Hałas w praktyce

Poza zmianami w przepisach prawnych przygotowany zostanie również praktyczny przewodnik dla instytucji, jak i inwestorów poświęcony ochronie środowiska przed hałasem w postępowaniach dotyczących oceny oddziaływania na środowisko. Zostaną w nim przedstawione m.in. zagadnienia dotyczące hałasu w środowisku, uwarunkowania prawne w aspekcie ochrony środowiska przed hałasem, w tym wymagania dotyczące hałasu w ocenie oddziaływania na środowisko, a także sposoby ochrony przed hałasem i ich skuteczność.

d2wk44m

- Oprócz wspomnianych rozwiązań, które stanowią podstawy systemu ochrony przed hałasem, zaproponujemy także szereg pomniejszych zmian w prawie porządkujących regulacje dotyczące zabezpieczeń akustycznych. Liczę także, że działania podejmowane przez Ministerstwo Środowiska, w tym debata którą dziś prowadzimy, przyspieszą opracowanie rozwiązań przygotowywanych przez inne podmioty i instytucje, których kompetencje składają się na rozwiązanie problemu hałasu w Polsce - mówi wiceminister Jaczewska.

- Rozwiązania proponowane przez Ministerstwo Środowiska będą sukcesywnie wprowadzane w życie. Cały czas będziemy także przyglądać się rezultatom prowadzonych działań, by reagować i dostosowywać system ochrony środowiska przed hałasem do realnych potrzeb - dodaje wiceminister Jaczewska.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d2wk44m

Podziel się opinią

Share
d2wk44m
d2wk44m