Trwa ładowanie...
d3odjed
espi

MIRACULUM S.A. - Informacja - Stan realizacji porozumienia inwestycyjnego z Selma Investment Sp. ...

MIRACULUM S.A. - Informacja - Stan realizacji porozumienia inwestycyjnego z Selma Investment Sp. z o.o. (16/2012)
Share
d3odjed
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-23
Skrócona nazwa emitenta
MIRACULUM S.A.
Temat
Informacja - Stan realizacji porozumienia inwestycyjnego z Selma Investment Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2012 w sprawie zawarcia Porozumienia inwestycyjnego z Selma Investments Sp. z o.o. ("Inwestor") informuje, że jest ono wykonywane zgodnie z jego treścią. Spółka w dniu 27 lutego 2012 r. wyemitowała pierwszą transzę obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1,2 mln zł. Warunki emisji były zgodne z parametrami ustalonymi w Porozumieniu, które zostały opisane w raporcie bieżącym nr 9/2012. Wszystkie obligacje I transzy zostały zaproponowane do objęcia wyłącznie Inwestorowi. W dniu 29 lutego 2012 r. Inwestor objął i opłacił całą pierwszą transzę obligacji. W dniu 29 lutego 2012 r. Spółka przydzieliła wszystkie obligacje pierwszej transzy o łącznej wartości nominalnej 1,2 mln zł. Dalszy przebieg realizacji Porozumienia będzie przedmiotem osobnych raportów bieżących.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
12-376-83-05 12-376-84-03
(telefon) (fax)
inwestor@miraculum.pl www.miraculum.pl
(e-mail) (www)
726 23 92 016 472905994
(NIP) (REGON)
d3odjed

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Monika Nowakowska Prezes Zarządu
2012-03-23 Urszula Pierzchała Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3odjed

Podziel się opinią

Share
d3odjed
d3odjed