Trwa ładowanie...
d37b0fy

MIRACULUM S.A. - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii X (1/2012)

MIRACULUM S.A. - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii X (1/2012)

Share
d37b0fy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii X | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") ? w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 100/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii X ? informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 09 stycznia 2012 r. otrzymał uchwałę nr 22/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii X spółki Miraculim S.A. Zarząd Giełdy na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu określił dzieo 11 stycznia 2012 r. jako dzieo pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 4.775 (czterech tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu pięciu) obligacji na okaziciela serii X spółki Miraculum S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLKLSTN00033". Zarząd Giełdy postanowił notowad obligacje na okaziciela serii X na
rynku kierowanym zleceniami w systemie notowao ciągłych pod nazwą skróconą "MIR0513". | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37b0fy

| | | MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIRACULUM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-348 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | prof. Michała Bobrzyńskiego | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 12-376-83-05 | | 12-376-84-03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@miraculum.pl | | www.miraculum.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 726 23 92 016 | | 472905994 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-09 Monika Nowakowska Prezes Zarządu
2012-01-09 Urszula Pierzchała Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37b0fy

Podziel się opinią

Share
d37b0fy
d37b0fy