Trwa ładowanie...
d4byqnn

MIRACULUM S.A. - Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów (21/2015)

MIRACULUM S.A. - Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów (21/2015)

Share
d4byqnn

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, iż dzisiaj tj. 6 maja 2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienie akcjonariusza ? Atilla Securities Limited z siedzibą w Labuanie, w Malezji, z dnia 6 maja 2015 roku, w sprawie zmniejszenia udziału akcjonariusza w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w związku z zawarciem w dniu 30 kwietnia 2015 roku transakcji sprzedaży akcji Spółki. Pełna treść zawiadomienia przedstawia się następująco: ?Na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 84, poz. 1539 z póż. zm.) spółka Atilla Securities Ltd. Z siedzibą w Labuan, Malaysia (?Atilla?) zarejestrowana pod numerem LL07637 zawiadamia, że zmniejszyła zaangażowanie poniżej 5 % ogólnej liczby głosów w spółce Miraculum SA z siedzibą w Warszawie (?Spółka?). Zmniejszenie zaangażowania poniżej 5 % nastąpiło w wyniku zawarcia
transakcji sprzedaży akcji Spółki w dniu 30 kwietnia 2015 r. Bezpośrednio przed zawarciem transakcji Atilla posiadała 274 602 akcji Spółki, co stanowiło 5,08% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 274 602 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,08% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu transakcji w dniu 30 kwietnia 2015 roku Atilla posiadała 66 635 akcji Spółki, co stanowiło 1,23% kapitału zakładowego i uprawniało do 66 635 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 1,23% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Aktualnie Atilla nie posiada akcji Spółki.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4byqnn

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIRACULUM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-348 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | prof. Michała Bobrzyńskiego | | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 12-376-83-05 | | 12-376-84-03 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | inwestor@miraculum.pl | | www.miraculum.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 726 23 92 016 | | 472905994 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-06 Monika Nowakowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4byqnn

Podziel się opinią

Share
d4byqnn
d4byqnn