Trwa ładowanie...
d2ynn8y
d2ynn8y
espi

MIRACULUM S.A. - Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów (76/2013)

MIRACULUM S.A. - Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów (76/2013)
Share
d2ynn8y

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 76 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 20 września 2013 r. Spółka otrzymała zawiadomienie akcjonariusza ? Krzysztofa Urbańskiego z siedzibą w Warszawie, z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zwiększenia udziału akcjonariusza w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w związku z wydaniem 128.750.000 akcji zwykłych serii M2 w ramach zamiany 12.875 obligacji zamiennych serii Z3 i podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 74/2013 z 16 września 2013 roku, o treści jak następuje: "Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 184, poz.1539 z póź. zm.) niniejszym zawiadamiam, iż w związku z wydaniem 128 750 000 akcji zwykłych serii M2 spółki Miraculum SA ("Spółka") w ramach zamiany 12 875 obligacji zamiennych serii Z3 i tym samym
podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Miraculum SA (raport bieżący Miraculum SA z dnia 16.09.2013 nr 74) moje zaangażowanie uległo zmianie w akcje Spółki Miraculum SA. Przed podwyższeniem kapitału zakładowego, nie posiadałem akcji spółki Miraculum SA. Po podwyższeniu kapitału zakładowego, posiadam 12 500 000 akcji spółki Miraculum SA, które stanowią 5,03 % udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 12 500 000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 5,03 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Miraculum SA.". | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
12-376-83-05 12-376-84-03
(telefon) (fax)
inwestor@miraculum.pl www.miraculum.pl
(e-mail) (www)
726 23 92 016 472905994
(NIP) (REGON)
d2ynn8y

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-21 Andrzej Kalita Prezes Zarządu
2013-09-21 Krzysztof Urbański Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ynn8y

Podziel się opinią

Share
d2ynn8y
d2ynn8y